News

  • ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบอร์ดใหม่ของ PhotoNextor XT !

XT Classroom

* PS:A GateWay

สำหรับผู้เข้าเรียน Class:A XT Photoshop Training เท่านั้น

30489 Redirects

* PS:B GateWay

สำหรับผู้เข้าเรียน Class:B XT Photoshop Training เท่านั้น

3442 Redirects

* PS:C Gateway

สำหรับผู้เข้าเรียน Class:C XT Photoshop Training เท่านั้น

3406 Redirects

No New Posts XT PS:C_Sample

NXT Photoshop C Class

13 Posts
13 Topics

Last post by Nextopia
in PS:C : เปลี่ยนภาพไปเป็นแ...
June 18, 2014, 05:21:33 PM

* PS:D Gateway

สำหรับผู้เข้าเรียน Class: D XT Photoshop Training เท่านั้น

3132 Redirects

Photography Category

No New Posts กล้องและอุปกรณ์

พูดคุยสอบถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องกล้องและอุปกรณ์

120 Posts
8 Topics

Last post by Jaturat
in อยากได้กล้องแนววินเทจ
August 01, 2016, 06:33:26 PM

No New Posts After the Shot

ขั้นตอนหลังจากถ่ายภาพ การโปรเซสปรับแต่งภาพถ่าย เทคนิค Photoshop และโปรแกรมต่างๆ

131 Posts
12 Topics

Last post by Jaturat
in Re: รูปภาพ
August 01, 2016, 06:32:03 PM

No New Posts Shooting!

เรื่องราวการถ่ายภาพ เทคนิค ประสบการณ์ถ่ายภาพ

105 Posts
83 Topics

Last post by topstep07
in เราหาจุด Sweet Spot ของเ...
August 02, 2016, 10:26:31 AM

No New Posts Before The Shot

เรื่องก่อนถ่ายภาพทั้งหลายแหล่ วิธีการเตรียมตัว ข้อมูลน่าสนใจ ฯลฯ

0 Posts
0 Topics

General Category

No New Posts ข่าวประชาสัมพันธ์

0 Posts
0 Topics

No New Posts พูดคุย สอบถาม เสนอแนะ

ยกเว้นเรื่องกล้อง...แนะนำที่เที่ยวถ่ายภาพ พูดคุยสอบถาม สงสัยเรื่องไหน อยากเสนอแนะอะไรกับเราเชิญที่นี่เลย

75 Posts
6 Topics

Last post by Kidoosan
in Re: สอบถามเรื่อง Time la...
February 20, 2016, 05:52:31 PM

Gallery

No New Posts Gallery Studio

โชว์ผลงานการถ่ายภาพจากฝีมือของคุณเอง ที่นี่เลย

168 Posts
16 Topics

Last post by cocore
in Re: ขึ้นเหนือ
June 03, 2016, 09:08:40 PM

Nextographers

No New Posts Nextographers

กลุ่มก้อนสมาชิกถ่ายภาพใน FB ของเรา เข้าร่วมกลุ่มได้ที่ https://www.facebook.com/groups/168806693298981/

0 Posts
0 Topics

No New Posts Activity

กิจกรรมทั้งหลายของเรา

485 Posts
40 Topics

Last post by Nextopia
in Re: LS 27-28-29 : ล่าพลุ...
March 08, 2024, 07:50:39 AM

No New Posts NXT Stage

รวบรวมผลงานชั้นเลิศจากสมาชิก Nextographers https://www.facebook.com/groups/168806693298981/

19 Posts
2 Topics

Last post by Asakura
in Re: [NXT] Medal of Horno...
June 30, 2015, 11:53:14 AM

  • No New Posts
  • Redirect Board

XT Forum - Info Center

Recent Posts Recent Posts

Re: LS 27-28-29 : ล่าพลุเมืองเพชร 2567 by Nextopia (Activity)
March 08, 2024, 07:50:39 AM
Re: LS 27-28-29 : ล่าพลุเมืองเพชร 2567 by Nextopia (Activity)
March 01, 2024, 06:41:51 AM
Re: LS 27-28-29 : ล่าพลุเมืองเพชร 2567 by Nextopia (Activity)
February 29, 2024, 10:51:47 PM
LS 27-28-29 : ล่าพลุเมืองเพชร 2567 by Nextopia (Activity)
February 29, 2024, 10:38:51 PM
LS26 : Pattaya Firework 2023 by Nextopia (Activity)
October 26, 2023, 11:34:09 AM
Re: LS25 : Whales Spotting II by Nextopia (Activity)
September 21, 2023, 03:55:41 PM
Re: LS25 : Whales Spotting II by Nextopia (Activity)
September 21, 2023, 03:50:00 PM
LS25 : Whales Spotting II by Nextopia (Activity)
September 21, 2023, 03:48:26 PM
Re: LS24 : WHALES SPOTTING 2023 by Nextopia (Activity)
August 30, 2023, 09:42:49 PM
Re: LS24 : WHALES SPOTTING 2023 by Nextopia (Activity)
August 30, 2023, 09:41:44 PM
LS24 : WHALES SPOTTING 2023 by Nextopia (Activity)
August 30, 2023, 09:40:09 PM
Re: LS23 : เจ็ดคด Macro Going!! by Nextopia (Activity)
July 13, 2023, 11:54:00 AM
Re: LS23 : เจ็ดคด Macro Going!! by Nextopia (Activity)
July 13, 2023, 11:51:39 AM
LS23 : เจ็ดคด Macro Going!! by Nextopia (Activity)
July 13, 2023, 11:46:01 AM
Re: NXT:LS22 "ล่าพลุเมืองเพชร 2023" by Nextopia (Activity)
February 28, 2023, 07:28:03 AM
Re: NXT:LS22 "ล่าพลุเมืองเพชร 2023" by Nextopia (Activity)
February 24, 2023, 04:56:24 PM
MOVED: NXT:LS21 "ล่าพลุเมืองเพชร 2021" by Nextopia (Activity)
February 24, 2023, 04:52:35 PM
NXT:LS22 "ล่าพลุเมืองเพชร 2023" by Nextopia (Activity)
February 24, 2023, 04:49:52 PM
NXT:LS20 ไปเก็บพลุพัทยาก่อนวันเค้าท์ดาวน์ by Nextopia (Activity)
December 17, 2020, 12:14:32 PM
Re: NXT:LS19 Whale Spotter VI "นัดล้างตา" by Nextopia (Activity)
November 09, 2020, 11:53:46 AM
Re: NXT:LS19 Whale Spotter VI "นัดล้างตา" by Nextopia (Activity)
November 09, 2020, 11:52:37 AM
Re: NXT:LS19 Whale Spotter VI "นัดล้างตา" by Nextopia (Activity)
November 09, 2020, 11:48:33 AM
NXT:LS19 Whale Spotter VI "นัดล้างตา" by Nextopia (Activity)
November 09, 2020, 11:28:14 AM
Re: NXT [OPEN] [ADVANCED] Photo Processing Classroom with Photoshop by Nextopia (Activity)
November 03, 2020, 11:30:47 AM
Re: NXT [OPEN] [ADVANCED] Photo Processing Classroom with Photoshop by Nextopia (Activity)
November 03, 2020, 11:29:47 AM

Forum Stats Forum Stats

1604 Posts in 283 Topics by 215 Members. Latest Member: pisitas
Latest Post: "Re: LS 27-28-29 : ล่าพลุ..." ( March 08, 2024, 07:50:39 AM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

9 Guests, 0 Users

Most Online Today: 21. Most Online Ever: 304 (March 18, 2020, 02:59:25 AM)